Nieuws

Van de voorzitter

Joop laat zijn licht schijnen op LED-verlichting, de toekomst van banen 9 en 10, en meer . .

Eerdere Nieuwsbrieven heb ik u gemeld dat het bestuur in 2017 de mogelijke aanschaf van LED- verlichting zou gaan onderzoeken.
Hierbij zou tevens de toekomst van de banen worden betrokken.
Achtergrond was en is dat wij rond de 530 leden hebben en verwachten dat dit aantal in de toekomst niet sterk meer zal stijgen.
Als eerste hebben wij, als verkenning, met een aantal leden de aspecten besproken, die betrekking hebben op dit onderwerp. Je kunt je geld tenslotte maar een keer uitgeven. Op basis hiervan heeft het bestuur meerdere scenario’s doorgenomen.
Uiteindelijk is besloten om de banen 1 t/m 8 zo mogelijk in 2018 te voorzien van LED- verlichting.
De toekomst van de banen 9 en 10 staat ter discussie. Volgens schema komen deze banen in 2022 in aanmerking voor groot onderhoud met een daarbij passend prijsplaatje. Pas dan zullen we de toekomst aan de orde stellen. Tot dat moment zal de verlichting blijven zoals het nu is.
Een belangrijk punt bij de aanschaf van de LED- verlichting is het verkrijgen van subsidie. Deze moet komen uit de Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties. Dit is nog allerminst zeker en krijgen we deze niet dan gaat het verhaal niet door. De subsidiepot voor 2017 is al lang en breed leeg. Voor 2018 kan pas vanaf 1 januari a.s. een aanvraag worden gedaan. Als we al in aanmerking komen dan krijgen we daar pas in het voorjaar bericht over. Dit betekent dat we niet eerder dan in juni, juli over LED verlichting kunnen beschikken.

Los van bovenstaande wordt er momenteel gewoon volop getennist.
In wedstrijd verband is de jeugd in diverse categorieën druk bezig met de World Tour.
Verder is de Najaarcompetitie begonnen. Hier is behoorlijk op ingeschreven. De vrijdagavond zit de aankomende weken dus vol. Laten we hopen dat de weersomstandigheden een beetje meezitten.
Waar minder op werd ingeschreven is het in augustus gespeelde Komtie toernooi. Deelname bleef fors achter bij andere jaren, waarbij ook opviel dat er relatief weinig STC leden hebben ingeschreven. Dat is natuurlijk jammer, vooral voor al die mensen die achter de schermen hebben geprobeerd er een succes van te maken. We hebben het dan over de Komtiecommissie o.l.v. Caroline Kroon, de Kantinecommissie o.l.v. Nel Mud en de “baanverzorgers” o.l.v. Jan Huiberts en Cees den Adel. Het bestuur gaat samen met de Komtiecommissie bekijken hoe we volgend jaar tot meer inschrijvingen kunnen komen. In ieder geval is al besloten om zo mogelijk (de KNLTB moet goedkeuring geven) een Senioren Plus categorie aan het toernooi toe te voegen.

Als laatste vraag ik uw aandacht om de regels die gelden voor het afschrijven van de banen, goed na te leven.
Nu de druk op de banen vermindert merken we dat soms helemaal niet, of onvolledig wordt afgeschreven. Voor ons is het van belang inzicht te hebben in de baanbezetting omdat we hier bijvoorbeeld de tijden waarop kantinediensten beginnen of eindigen, op kunnen aanpassen. Verder geeft het ons ook inzicht wanneer en hoe vaak banen bezet zijn.

Met sportieve groet,

Joop Bommer, voorzitter

« Terug

» Nieuws archief