Nieuws

Van de voorzitter

Deze Nieuwsbrief vraag ik van mijn kant je aandacht voor een onderwerp dat al meerdere keren aan de orde is geweest.
Het betreft de oproep voor het vervullen van vacatures binnen ons bestuur en in commissies. Een vereniging kan niet zonder de inzet van vrijwilligers en we zijn dan ook blij met alle vrijwilligers die momenteel, op welke manier dan ook, een rol vervullen binnen de vereniging. En ik kan je vertellen; dat zijn er behoorlijk wat. Toch hebben we dringend behoefte aan aanvulling. Ik neem er een aantal met je door.
Onze Penningmeester Jaap Goudsmit, heeft zich voor 2017 op ad interim basis bereid verklaard deze functie (weer) te vervullen. Jaap heeft deze functie binnen onze club al eens eerder vervuld, heeft veel kennis en kunde en is vol gaarne bereid om iemand in te werken en wegwijs te maken. Je hoeft beslist geen accountant te zijn, met gevoel en interesse voor cijfers ben je al een eind op weg.
Marieke de Wit heeft, vooralsnog voor 1 jaar, het stokje overgenomen van Fenna Herrema als voorzitter van de Activiteitencommissie. Daar zijn we heel blij mee. Het team dat haar ter zijde staat is echter niet op de gewenste sterkte. Zij kan er vier teamleden bij hebben. Denk nu niet dat je er dan ook het hele jaar er betrokken bij moet zijn. En dat je het alleen moet doen. Wij denken juist aan leden die het wellicht leuk vinden om gezamenlijk een bepaalde activiteit te organiseren. Dus bijvoorbeeld met een paar tennisvrienden- of vriendinnen. Of met een competitieteam. Dat kan natuurlijk ook. Je “adopteert” dan als team een activiteit, bijvoorbeeld de clubkampioenschappen, de interne competitie of een ander toernooi.
Bovenstaande geldt overigens ook voor de Jeugdcommissie o.l.v. Esther Veldboer. Zelfde laken ‘n pak. Voel je, of voelen jullie hier iets voor, neem dan contact op met Jaap Goudsmit via penningmeester@stcschagen.nl, Marieke de Wit via voorzitterac@stcschagen.nl, of Esther Veldboer via voorzitterjc@stcschagen.nl .

Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je ons attent wilt maken op leden die je geschikt vindt bovenstaande functies te vervullen, bijvoorbeeld die van Penningmeester. Wij als bestuur kennen ook niet alle leden, dus laat staan hun (verborgen) talenten. Schroom in dat geval dan niet om contact met mij op te nemen via voorzitter@stcschagen.nl

Verder nog een paar korte punten.

In eerdere Nieuwsbrieven heb ik je namens het bestuur al op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de aanschaf van LED verlichting op de banen. Om dit onderwerp vooralsnog af te ronden meld ik je dat wij de firma Sport Technologies inmiddels opdracht hebben gegeven dit voor ons te verzorgen, onder de voorwaarde dat onze subsidieaanvraag begin volgend jaar wordt goedgekeurd.

Als laatste verzoek ik je met hoofdletters in je agenda te zetten:
Algemene ledenvergadering (ALV) STC vrijdag 16 februari 2018 aanvang 20.00 uur in het Paviljoentje.
Je zult het maar missen.

Met sportieve groet,

Joop Bommer

Voorzitter

« Terug

» Nieuws archief