Tennisles NIEUWE jeugdleden STC Actietarief 2016

Actie prijs tennislessen nieuwe jeugdleden

Kinderen die nieuw lid worden in 2016 bij STC (en/of de laatste 3 jaar geen lid zijn geweest)
betalen tot 31 december 2016 GEEN lidmaatschap bij STC.
Voorwaarde is wel dat zij via Tennisned tennislessen volgen
en dat zij aangemeld worden bij de ledenadministratie van STC
(Om aan de trainingen van Tennisned deel te nemen dient men lid te zijn van STC).


Het tweede jaar wordt wel gewoon het jaarlijkse jeugdlidmaatschap van € 65
(tarief vastgesteld Algemene Leden Vergadering februari 2016) in rekening gebracht
tenzij u voor 1 december 2016 het lidmaatschap van uw kind opzegt.

 

Proef lessen

Weet u niet zeker of uw kind tennis leuk vindt dan mag uw kind altijd VRIJBLIJVEND 2 proeflessen volgen.
U kunt uw kind direct opgeven via www.ikwiltennisles.nl -> locatie Schager Tennis Club met vermelding van 2 proeflessen.

Na de proeflessen kunt u bepalen of uw kind wel/niet lid wil worden van STC en de overige tennislessen, betaald, zal gaan volgen.
U dient uw kind dan wel aan te melden bij de ledenadministratie om toegang te krijgen tot het park, vrij te spelen,
mee te doen met interne & externe activiteiten die STC organiseert en informatie / nieuws van STC te ontvangen.