Nieuws

Versoepeling coronavirus-maatregelen voor de jeugd

Voor senioren tennis in ieder geval tot 20 mei niet mogelijk

Aan alle tennisleden van STC

Update gevolgen coronavirus

Schagen, 23 april 2020

Het coronavirus houdt ons allen helaas nog steeds in een ijzeren greep. Het zijn, zoals in onze vorige Nieuwsbrief al gemeld, uitzonderlijke tijden. Dit geldt voor iedereen en dus ook voor sportverenigingen zoals ons eigen STC. Uiteraard volgen wij als bestuur de door de overheid afgekondigde maatregelen op, vanuit de gedachte dat ieder zijn gezondheid centraal staat. 
Tijdens de persconferentie van 21 april jl., heeft de regering enkele versoepelingen aangekondigd waardoor de deur van STC weer op een kiertje open kan voor de junioren.
In deze corona update beschrijven we de praktische gevolgen van de maatregelen vanaf 29 april a.s.

Tennissen voor junior STC leden
Besloten is dat de jeugd t/m 18 jaar onder voorwaarden mag sporten vanaf 29 april a.s.
Dat betekent dat de banen van STC weer beperkt open mogen voor tennissen en lesgeven aan de jeugd t/m 18 jaar, waarbij van de oudere jeugd (13 t/m 18 jaar) wordt verwacht dat zij hierbij 1,5 meter afstand in acht nemen. De KNLTB is momenteel overigens bezig met scenario’s, protocollen en toolkits om deze 1,5 meter “tennissamenleving” vorm en inhoud te geven.

Als bestuur moeten wij echter een belangrijk voorbehoud maken aangezien deze protocollen enz. door STC ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de Gemeente Schagen. 
Na deze goedkeuring zijn de banen pas toegankelijk. Door de KNLTB wordt opgemerkt dat hierdoor verschillen kunnen ontstaan per gemeente. Met Baars Tennisschool hebben wij afgesproken, dat als de banen op 29 april niet open kunnen, zij zelf de jeugd-lesnemers hierover benaderen.
    

Tennissen voor senior STC leden
Helaas verandert er voor de senioren niets in vergelijking met de maatregelen tot 28 april.
Voor senioren geldt dat tennissen in ieder geval tot 20 mei niet mogelijk is. 
Wij verzoeken de seniorleden met klem zich aan deze regels te houden.

Competities en Toernooien
De KNLTB heeft, gebaseerd op bovenstaande, aangegeven dat de voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar. Daarnaast is besloten alle toernooien tot en met 14 juni te annuleren. Uiteraard hopen wij van harte dan ons open toernooi “Verheul Komtie toernooi”, dat start op zaterdag 15 augustus a.s., wel door zal kunnen gaan. 

Tennislessen
De communicatie betreffende de tennislessen wordt onderhouden door Baars Tennisschool. 

Bardiensten 
De bar van het Paviljoentje blijft in ieder geval tot 20 mei gesloten.
Een deel van het bardienstrooster dient nog ingevuld moeten worden en zullen de leden welke zich reeds hadden ingeschreven (als de dienst niet is doorgegaan) zich opnieuw moeten inschrijven.
Zodra er zicht is op een datum van opening van de kantine kan er dus weer ingeschreven worden. Dit zal dan via een Nieuwsflits worden gecommuniceerd. 


Laten we hopen dat wij alle leden zo spoedig mogelijk na 20 mei a.s. weer op de banen mogen treffen.

Met sportieve groet,

Bestuur STC
 

« Terug

» Nieuws archief