Nieuws

Iedereen mag weer tennissen, maar onder voorwaarden!

Let op: banen reserveren kan alleen op afstand, dit gaat via de KNLTB Club app.

Update gevolgen coronavirus

 

Aan alle tennisleden van STC


WE MOGEN WEER!!!!! (MAAARRR……….. onder voorwaarden!!!)


Schagen, 9 mei 2020

Bij  de vorige update over het coronavirus 23 april jl., waren we in de veronderstelling dat we niet eerder dan 20 mei a.s. van het kabinet weer iets zouden vernemen over het vervolg. Gelukkig zijn we in deze inmiddels ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de persconferentie van 6 mei jl. heeft het kabinet namelijk opnieuw een aantal versoepelingen van de genomen maatregelen aangekondigd, waardoor nu ook de seniorleden, onder bepaalde voorwaarden, met ingang van 11 mei a.s. de baan weer op mogen. Daar zijn we, net als jullie hopelijk, heel blij mee.

In de vorige update hebben wij ten aanzien van het spelen door onze jeugdleden een belangrijk voorbehoud moeten maken, te weten de goedkeuring door de gemeente Schagen. Dat is nu niet meer nodig. Iedereen ouder dan 18 jaar mag ook de baan weer op, maar wel onder bepaalde voorwaarden dus. Tennisverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen hiervan.
Afgelopen vrijdagmiddag 8 mei jl. hebben wij van de KNLTB de aanvullende adviezen, richtlijnen, uitgangspunten, enz. voor met name het spelen door volwassenen ontvangen. De KNLTB heeft deze ontwikkeld en afgestemd met NOC*NSF. Als bestuur hebben wij inmiddels hier naar gekeken en deze op onze eigen situatie toegepast. Hieronder worden deze op hoofdlijnen verwoord en toegelicht. 

Algemeen
Het Paviljoentje is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten. Wij verwachten dat alle leden de inmiddels wel bekende hygiëne maatregelen in acht zullen nemen. Als je je niet lekker voelt, je koorts hebt enz. enz. blijf dan thuis en kom niet naar de baan. Doe dat jezelf en anderen niet aan.

Alleen enkelspel bij vrij spelen!
Volwassen mogen alleen 1 op 1 vrij spelen. Er mogen, vooralsnog tot 1 juni a.s., dus maximaal 2 spelers op de baan staan. Mogelijk, maar dat is dus nog niet zeker, mogen er vanaf juni wel 4 spelers op de baan staan. Dit hangt af van de verdere coronaontwikkelingen. 
Nb: De enige uitzondering op bovenstaande regel is dat vrij spelen 2 tegen 2 (dubbelspel) wel toegestaan is, indien twee personen aan een kant van het net, tot hetzelfde huishouden behoren én samen onder één dak wonen.

Lesnemers
Voor lessen gelden andere voorwaarden t.a.v. het aantal lesnemers op de baan. Afgesproken is dat Baars Tennisschool (BTS) lesnemers hier zelf over informeert. 

Digitaal een baan reserveren
Om te voorkomen dat er teveel mensen op het tennispark komen moet iedereen vanuit huis, digitaal een baan reserveren. Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan! 
Om digitaal te reserveren heb je de KNLTB Club app nodig. Deze kan je downloaden via de Appstore (Apple) of Playstore (Android). Volg de instructie die hierin wordt gegeven: Gebruiksaanwijzing installeren KNLTB ClubApp.
Kom je er echt niet uit dan kun een mailtje sturen aan Huib Voorbraak via voorzittertc@stcschagen.nl. Als je een baan hebt gereserveerd dan kun je meteen op het gekozen tijdstip de baan op. Je hoeft dus niet je pasje door het afhangbord te halen om je aan te melden. Het afhangbord zelf is buiten werking gesteld.

Verlichting van de banen
Omdat het clubhuis in principe gesloten is hebben we besloten om de verlichting van de banen 1 t/m 8 bij het invallen van de duisternis automatisch aan te doen. Om 23.00 uur wordt deze weer automatisch uitgezet. Voor het spelen op de banen 9 en 10 hebben we die technische mogelijkheid niet. Deze zul je op de gebruikelijke manier zelf aan en uit moeten doen.

Richtlijnen tijdens het spelen
Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar. Neem je eigen ballen mee en markeer deze. Neem ook je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. Ga tijdens het tennissen niet met elkaar op het bankje zitten. Geef geen high fives. Wissel van baanhelft met de klok mee. Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. En o ja,…. ga na het spelen direct naar huis. 

Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de gang van zaken op ons tennispark. We gaan daarbij geen “politieagentje” spelen. Wij hebben er namelijk wel vertrouwen in dat onze leden op basis van “gezond verstand” hun eigen verantwoordelijkheid zullen nemen. 
Toch kan het voorkomen dat wij als “toezichthouder” op- en aanmerkingen hebben vanuit genoemde verantwoordelijkheid. Volg deze dan gewoon op. 

En dan nog een nabrander 
In de laatste februari-storm hebben wij nogal wat schade gehad aan de hekken. Het toeval wil dat deze juist op dit moment worden gerepareerd. We hadden dit graag eerder gewild, maar dat was niet mogelijk. Dit brengt met zich mee dat wij uiterlijk t/m aankomende woensdag 13 mei a.s. soms een aantal banen moet afblokken omdat daar dan reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Niet leuk, maar het is even niet anders. 

 

Wij wensen iedereen vanaf aankomende maandag weer veel tennisplezier. 

Met sportieve groet,

Bestuur STC
 

« Terug

» Nieuws archief