Nieuws

Van de Voorzitter

Veel nieuws in deze Nieuwsbrief en nogal verschillend van inhoud, maar uiteraard tennis gerelateerd. Het zijn vreemde tijden. Als bestuur zijn we de afgelopen maanden behoorlijk in de weer geweest met de gevolgen van deze “corona tijd”. Wat mogen we wel en wat niet? Voor niemand leuk natuurlijk, het gaf en geeft veel gedoe. We hebben jullie als leden er tussentijds over geïnformeerd. Maar goed, gelukkig mogen we allen de baan weer op en daarbij…….. het Paviljoentje mag ook weer open. Daar zijn we heel blij mee. Hoewel dit 1 juli a.s. in gaat zijn we er niet zeker van of dit lukt omdat we tegen een aantal praktische zaken aanlopen. Op dit moment zijn we bezig om ons “1,5 meter” plan inhoud te geven. Dat gaat wel lukken, Linda Louter en de kantinecommissie werken hier hard aan. In deze Nieuwsbrief een item van haar over wat dit betekent voor het draaien van bardiensten. Heel belangrijk, we kunnen namelijk niet open zonder bardiensten. Lees dus haar oproep hiervoor!!!

Ook zijn we in gesprek met de Komtiecommissie om te bezien hoe we precies het Verheul Komtietoernooi van 15 t/m 23 augustus a.s. kunnen organiseren. Want ja, van de KNLTB hebben we  bericht gekregen dat ook dit door kan gaan. Daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Wel dienen we het geheel mogelijk nog af te stemmen met de gemeente. De Komtiecommissie staat al in de startblokken. We houden jullie op de hoogte.

In deze Nieuwsbrief ook een “hartstochtelijke” oproep van het bestuur om invulling te geven aan de de vacatures voorzitter- en leden van de Activiteitencommissie. De nood is echt aan de man, we hebben echt, echt versterking nodig. De in- en externe activiteiten van de club krijgen bij lange na niet de aandacht die ze verdienen. Graag dus aandacht voor dit belangrijke item verderop.

Verder een item over de introducéregeling. Het blijkt dat niet iedereen weet hoe de regeling precies werkt, vandaar dat wij er bij jullie langs deze weg nog eens de aandacht voor vragen. Overigens zijn wij als bestuur blij dat er momenteel druk gebruikt gemaakt wordt van de regeling, de praktijk leert dat men doorgaans zo enthousiast is dat men lid wordt van STC.

En als laatste een wisseling van de wacht. Op de ALV van februari jl. is gemeld dat Tinka Kriens in 2020 zou stoppen met haar bestuurlijke activiteiten. Zij heeft één termijn als voorzitter van de jeugdcommissie gefunctioneerd en, met onderbreking van 6 jaar, twee termijnen als secretaris. In totaal is Tinka 9 jaar bestuurlijk actief geweest voor STC en wij zijn haar hiervoor heel dankbaar. Inmiddels hebben wij een opvolger voor haar kunnen vinden in de persoon van Ton van Roemburg. Ton wordt momenteel door Tinka “ingewerkt” en heeft ook al een keer meegelopen in de bestuursvergadering. Hij is enthousiast om deze functie te vervullen. Als bestuur heten wij hem van harte welkom en wensen wij hem veel succes.
 
Joop Bommer

« Terug

» Nieuws archief