Nieuws

Van de voorzitter

Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik kan het woord corona af en toe niet meer horen. Alles wat we in privé of werk momenteel doen (of niet doen!) staat in het teken van de coronamaatregelen. Dachten we aan het begin van de zomer dat het mogelijk wel weer zou loslopen, inmiddels wordt alweer gesproken over aanscherping van de maatregelen. Voor STC als vereniging had het overigens nog erger gekund. We hadden het geluk dat we ons jaarlijkse Verheul Komtie toernooi nog konden organiseren. En dat is prima gegaan. We waren blij verrast met het grote aantal aanmeldingen.
Er waren zowel op de middag als ook op de avond meer aanmeldingen dan in 2019. Een compliment dus aan de commissie, maar niet alleen aan hen. Wij hebben kunnen constateren dat ook vele partners van de commissieleden letterlijk hun beste beentje hebben voorgezet met hun hapjes op
het terras. Daarnaast natuurlijk ook dank aan de leden van de kantinecommissie, de baanverzorgers, degene die het park hebben “aangekleed” enz. enz. In deze Nieuwsbrief een kleine foto-impressie van het Komtietoernooi.


Inmiddels is de uitgestelde “Voorjaarscompetitie” van start gegaan. Ook weer in aangepaste vorm vanwege de “c- maatregelen”. Zo wordt bijvoorbeeld ’s avonds op tijd en niet om sets gespeeld. Beetje onwennig maar goed te doen. Prettig in ieder geval dat er weer volop reuring is. STC doet met maar liefst 32 teams mee. We wensen natuurlijk iedereen succes, maar meer nog…….. veel plezier.

 

Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief voor een voorzitter van de activiteitencommissie, heeft succes opgeleverd. Geke Benschop heeft zich, als opvolger van Marieke de Wit, bereid verklaard deze kar te gaan trekken en heeft tevens al een aantal leden voor de commissie geworven. Geke heeft ook al een keer meegelopen in de bestuursvergadering. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes.


In de vorige Nieuwsbrief hebben we een item over de introducéregeling opgenomen. Het bleek namelijk dat nog niet iedereen wist hoe de regeling precies werkt. Wij merken echter dat dit nog steeds niet het geval is, vandaar dat wij er bij jullie langs deze weg nog een keer de aandacht voor vragen. Kijk gewoon even op de site van STC bij Lidmaatschap en dan vervolgens bij het item: Introducés meenemen. Kind kan de was doen.


In deze Nieuwsbrief wordt ook aandacht gevraagd voor de Rabo Clubsupport actie. Vorig jaar heeft
dit STC bijna € 600, = opgeleverd. Het is dus de moeite van het meedoen waard. Ik roep bij deze alle
leden van de Rabobank op om in ieder geval ook op STC te stemmen.


Met sportieve groet,
Joop Bommer, Voorzitter

« Terug

» Nieuws archief