Nieuws

Introducees

Zeker nu tennissen als een van de weinige sporten doorgang kan vinden, is te zien dat leden nogal eens een introducee meenemen.
Dat is prima, maar de club leeft niet van de wind.
Wel spelen maar niet betalen past niemand.
Zorg er dus voor dat die €5,- wordt betaald.
Dat kan door dat bedrag in de ideeënbus te doen die in de hal hangt naast het afhangbord.
De kassa in het clubhuis is dicht, dus heb je geen contant geld bij je,
maak het dan over op de rekening van Schager Tennis Club NL88RABO0109028120 onder vermelding van de naam van de introducee.

Voor de regels rond de introducee regeling: lees meer

« Terug

» Nieuws archief