Nieuws

Enquête over een blaashal en padel

Uitslag wordt nog geanalyseerd

In het kort nog even de voorgeschiedenis voor padel. In het jaarverslag 2019 is ingegaan op het inrichten van padelbanen en op het werk dat een daartoe ingestelde commissie heeft verricht en tegen welke achtergrond dat is gedaan (toekomst banen 9 en 10).

De conclusie van de commissie was dat aanleg van deze banen bij STC in beginsel haalbaar en wenselijk zou zijn. Voor het vervolg heeft het bestuur hierbij als voorwaarde gesteld dat een commissie het spelen van padel bij STC stimuleert, de aanleg van de banen ter hand neemt, de uitvoering van activiteiten organiseert en zorgt voor een financieel dekkend plan. Het bestuur zou in 2020 onderzoeken of aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

Aan deze voorwaarden is nog geen uitwerking gegeven. Wel is door BTS (Baars Tennis School) een padel clinic gehouden bij TV Daalmeer. Dit heeft verder geen respons opgeleverd. Echter, los daarvan is er afgelopen jaar wel het nodige gebeurd. BTS heeft aangegeven zelf het initiatief te willen nemen tot het oprichten van een blaashal en/of het inrichten van banen voor padel. Om hier de mening van de leden over te peilen is door BTS in november/december via de kanalen van STC een enquête gehouden. De uitslag daarvan is inmiddels ontvangen, maar wordt door BTS nog geanalyseerd. Het is dus nog even afwachten of het initiatief van BTS gestalte krijgt, zodra daar wat over te melden valt, worden de leden geïnformeerd.

« Terug

» Nieuws archief