Nieuws

In memoriam: Joop de Veer

Zoals jullie wellicht uit de media hebben vernomen is op 4 mei jl. onze voormalig voorzitter en erelid van STC Joop de Veer op 84-jarige leeftijd overleden.

Joop heeft veel voor STC betekend. Van 1980 t/m 1985 was hij voorzitter van onze tennisvereniging. In die tijd heeft hij de bestuurlijke structuur van de club op voortreffelijke wijze vorm en inhoud gegeven, iets waar de club op dat moment grote behoefte aan had. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Joop de Veer stond, naast zijn inhoudelijke bestuurlijke kwaliteiten, algemeen bekend als een rechtvaardig en innemende persoonlijkheid.

Wij wensen de familie de Veer veel kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.


Bestuur STC

« Terug

» Nieuws archief