Nieuws

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering 27 november

Uitnodiging voor een extra Algemene Ledenvergadering 27 november 2021.

Inloop vanaf 14.30. Aanvang 15.00.
Locatie Alpha, Loet 13, 1741BN Schagen


Aanmelden
Vooraf aanmelden is vereist zodat duidelijk is hoeveel leden er komen en hoe de opstelling in de zaal wordt. Want de regels inzake corona worden strikt nageleefd, dus iedereen een vaste plaats en 1,5 meter afstand. Op die manier kan op een verantwoorde wijze de ALV plaatsvinden. Uiteraard hoeven degenen die zich al hebben aangemeld en van plan te zijn komen, zich niet nogmaals aan te melden.

Aanmelden kan tot 24 november met een mail aan info@stcschagen.nl

En zorg dat je een Coronatoegangsbewijs bij je hebt (qr-code op je telefoon of op papier, of een negatieve testuitslag van korter dan 24 uur voor aanvang ALV of een bewijs dat je recent hersteld bent van corona). En daarnaast een identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort of rijbewijs).

Tot slot, de agenda voor de vergadering hebben jullie al ontvangen met de oorspronkelijke uitnodiging van 29 oktober. Niet meer in je bezit, kijk dan op www.stcschagen.nl, daar staat die ook.

Nog vragen, stuur dan een mail naar info@stcschagen.nl


Besluitvorming over:

  • aanleg padelbanen,
  • ombouw gravelbanen naar smashcourt banen,
  • en contributie 2022

Aanleg padelbanen
Padelbanen schieten als paddenstoelen uit de grond. En discussie en besluitvorming verloopt wat makkelijker als jullie je vooraf willen oriënteren op padel. Kijk daarvoor op NLPadel.nl of filmpjes, er staan er genoeg op youtube. Of kijk op de websites van verenigingen in de buurt van Schagen waar al padelbanen zijn aangelegd of in voorbereiding, o.a. www.tvoudorp.nl; www.tvhoog-op.nl; www.tcalkmaar.nl; www.tvwarmenhuizen.nl ; www.tvheerhugowaard.nl .

Het initiatief voor padelbanen dateert uit  2019. Op de ALV van 2020 is het niet gelukt om  een padelcommissie te vormen om de aanleg te realiseren. Wellicht was de tijd er nog niet rijp voor. Met Corona ging de voortgang op een laag pitje, maar dit jaar heeft het bestuur de draad weer opgepakt. Er is de nodige aan informatie verzameld,  gesprekken zijn gevoerd met de gemeente en de KNLTB en de financiële gevolgen zijn in kaart gebracht. Conclusie is dat de ervaringen en verwachtingen zodanig zijn dat ook bij STC de aanleg van padelbanen heel goed mogelijk is. Het is een welkome aanvulling op aanbod om te tennissen.
Bestuur stelt voor de banen 7 en 8 te bestemmen voor padel. Zij liggen het verst van de woonbebouwing af en dat voorkomt het risico van overlast voor omwonenden. De banen worden in zijn geheel geschikt gemaakt voor de aanleg van padelbanen.

Ombouw van gravelbanen naar hardcourt banen
Bestuur stelt voor de banen 3 en 4 om te bouwen naar smashcourt banen. Voordeel is dat dan ook in de winter over acht banen wordt beschikt. Vooruitgang dus!!

Besluitvorming over de contributie
We spelen voor een schappelijk bedrag. Dat komt door het ontvangen van sponsorgelden en inkomsten uit de kantine, maar ook door de vele vrijwilligers die om niet  allerhande zaken uitvoeren. De tarieven zijn dan ook al sinds 2018 niet meer verhoogd!
Voorstel is alle contributies met 10% te verhogen. Daarmee blijven de tarieven in lijn met clubs uit de omgeving, vindt een correctie plaats vanwege inflatie en kunnen de investeringen worden gedaan voor padel en ombouw van de gravelbanen. Voorstel is het hanteren van één tarief voor het spelen van tennis én padel: jaarlidmaatschap senioren  €154,-, zomer- en winterlidmaatschap €121,- resp. €66,- en het jeugdlidmaatschap €73,-.


Overige zaken
Wat het stemmen betreft, in de statuten is bepaald dat elk seniorlid één stem heeft, die alleen op de vergadering kan worden uitgebracht. En dat stemmen bij volmacht niet is  toegestaan. Nog vragen, mail dan naar info@stcschagen.nl.
Junioren: junioren hebben dus geen stemrecht, maar als zij hun belangstelling voor padel willen kenbaar maken, stuur dan een mail naar genoemd adres.

« Terug

» Nieuws archief