Nieuws

Kort verslag van de ALV van 27 november 2021

Onderstaand een kort verslag van de ALV van 27 november. De notulen worden vastgesteld op de eerstvolgende ALV, maar nu alvast het verloop en de stemming.

Aanwezig waren 46 leden en er waren 23 afmeldingen. De vergadering bij Alpha was uitstekend coronaproof voorbereid en verliep in een goede sfeer. Voorzitter Joop Bommer opende de vergadering en gaf allereerst een toelichting over het waarom van de ALV in deze vorm en niet op digitale wijze. Uitgelegd dat de aard van de onderwerpen en dat veel leden het Zoomen (inloggen, beeld en geluid, chatten en stemmen) niet goed aan kunnen, de
hoofdredenen daartoe zijn geweest. En dat als met de ontwerp-statuten op de ALV van 2022 wordt ingestemd, er in het opzicht van digitaal werken, het stemmen via een machtiging en het stemmen namens junioren we er zeker op vooruitgaan. Na een algemene introductie heeft Eric de Lange, voorzitter van TPC Daalmeer en regio promoter Padel van de KNLTB, op beeldende wijze het mooie en leuke van padel verwoord en vragen en opmerkingen beantwoord. Over geluidsaspecten van padel waren er de nodige vragen, uitgelegd is dat de discussie en belangenafweging plaatsvindt binnen het vergunningentraject. En uiteraard gaat STC een voorlichtingsmoment voor de buurtbewoners en aanpalende verenigingen houden.

Over het vervangen van de gravelbanen 3 en 4 door smashcourtbanen is discussie gevoerd over eventueel uitstellen, de mogelijkheid openhouden om daar in de toekomst ook padelbanen aan te kunnen leggen, en diverse andere invalshoeken. Het bestuur zal de komende week alle geluiden wegen, maar vooralsnog leidt een en ander niet tot een andere conclusie. De presentatie over de financiën verliep vlot, nog wel vragen over afzonderlijke contributies voor padel, tennis en combi-lidmaatschap. Bestuur kiest vooralsnog voor één tarief, zodat alle leden gemakkelijk kennis kunnen maken met padel. Ook speelt de
handhaafbaarheid hier een rol, lastig na te gaan wie met welk abonnement waar speelt. Maar na verloop van tijd kunnen zaken natuurlijk anders komen te liggen. Tot slot de stemming. Aanleg padelbanen: een blanco stem, een tegenstem, de rest voor. Van gravel naar smashcourt: drie tegen, de rest voor. Contributieverhoging: iedereen voor. Kortom, het bestuur kan doorgaan op de ingeslagen weg.

« Terug

» Nieuws archief