Nieuws

Terugblik bardienstplanning en hoe verder het volgende seizoen

In juli dit jaar hebben wij de bardienstplanning voor de kantine van onze vereniging van onze voorgangers overgenomen. We sprongen op een rijdende trein zonder te weten hoe het dienstrooster voor deze trein in elkaar zat, hoe het ontstaan was en welke criteria eraan ten grondslag lagen. Dat gold ook voor de voor ons liggende planning van de bardiensten. Uiteraard is er een overdracht gedaan maar door wisselingen, veranderingen en aanpassingen vanwege Corona was het zicht kennelijk een beetje vertroebeld geraakt.

Maar toch zijn we gestart en hebben onze eerste 4 maanden als bardienstplanners erop zitten. En met veel plezier kijken we terug. Doordat onze start wat ‘rommelig’ was, kregen we de mogelijkheid om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Een behoorlijke hoeveelheid diensten, zowel regulier als voor kompetities, moesten nog gepland worden. Hoe waren de afspraken en wie was waar verantwoordelijk voor….? En hoe kon het dat een hoop diensten niet door de leden zelf waren ingeroosterd….? Het leidde tot een hoop gesprekken, zowel face to face als via de telefoon en whatsapp. We hebben een hoop leden leren kennen.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat wij, mede door de loyaliteit of misschien wel liefde voor de vereniging van velen, het is gelukt de diensten -zelfs soms op het laatste moment- nagenoeg allemaal ingevuld te krijgen. Een oprechte dank voor jullie fijne, coöperatieve opstelling en toegankelijkheid.

Het volgend seizoen willen wij het iets anders gaan doen. Zoals bij iedereen bekend is, althans nemen wij aan, wordt van alle leden (met uitzondering van degenen met een vrijstelling vanwege commissiewerk, leeftijd of afkoop) verwacht dat zij 2 bardiensten in het seizoen, lopend van 1 april 2023 tot 1 november 2023, op zich nemen. Deze diensten kan men in februari zelf gaan plannen. Dus houdt rekening met je werkdagen en -tijden, vakanties en dergelijke. Hier goed rekening mee houden leidt tot minder aanpassingen en mogelijke irritaties later in het seizoen. Wij hopen, neen eigenlijk verwachten ook dat iedereen die geen vrijstelling heeft of deze niet heeft aangevraagd zich aan deze clubafspraak houdt. Als dat zo gebeurt hebben wij het na dit proces in ieder geval wat makkelijker. Top, dat is wat je ook wilt als vrijwilliger! Tekenen leden niet in, dan zullen wij die mensen in de maand maart gaan plannen zodat in april wanneer de kantine weer opengaat, voor het hele seizoen inzichtelijk is wie wanneer een dienst heeft. Nadeel voor degenen die niets hebben ingetekend is, dat wij geen zicht hebben op hun agenda!

Zoals wij de leden het afgelopen seizoen ‘hebben ontmoet’ verwachten wij dat het hele proces van intekenen van bardiensten plezierig zal verlopen. Ten slotte hebben wij allemaal belang bij een goed draaiende kantine(dienst). Vaak vormt deze ontmoetingsplek een heerlijke sociale omgeving waarin onder het genot van een versnapering op een mooie tennispot kan worden teruggekeken.

De kantine met haar diensten is van en voor ons!

Tot volgend seizoen,
De bardienstplanners Jacqueline en Hans

« Terug

» Nieuws archief