Introducees meenemen

Introducees zijn van harte welkom

Neem een introducé(e) mee!

Bij STC is het mogelijk dat een lid introducee(s) meeneemt.

Er hangen introducee pasjes (2 stuks) naast het afhangbord. Hiermee kan een baan worden afgeschreven, samen met het pasje van het lid*.
Of maak gebruik van de mogelijkheid om digitaal af te hangen. De app bevat daartoe een rubriek.

Het kunnen laten spelen van een introducee is niet bedoeld als alternatief voor een lidmaatschap.
Daarom gelden de volgende regels:

  • de introducee mag de afgelopen twee jaar geen lid van STC zijn geweest
  • je mag maximaal 3x dezelfde introducee meenemen.
  • per keer moet een bedrag van € 5,- worden voldaan.

Betaling kan door het bedrag o.v.v. de naam van de introducee:

  • te deponeren in de ideeënbus (hangt naast het afhangbord), of
  • te betalen aan de kassa in het clubgebouw, of
  • over te maken naar de Rabobank t.g.v. Schager Tennis Club rekeningnummer NL88RABO0109028120.

*Bij gebruik van het afhangbord neem je het pasje mee de baan op,
zodat men weet dat wanneer de pasjes er niet hangen er op dat moment al een of twee introducees spelen.