Interne Competitie STC

Interne Competitie STC

Doelstelling:
In 2018 organiseren wij van mei tot oktober onze spannende interne competitie.
Deze competitie staat garant voor wat gezellige sportieve tennisuurtjes met eigen clubleden. Er kan gespeeld worden in mix of dubbel speelcategorie. Duidelijke doelstelling van de Interne competitie is om naast het tennissen vooral de saamhorigheid te verstevigen en andere leden te leren kennen, de wedstrijdleiding wil vooral het vriendschappelijke aspect van deze competitie benadrukken. Ieder clublid ouder dan 17 jaar is van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Dubbelcompetitie en Mixcompetitie
In de dubbel/mix competitie kan per speelcategorie slechts eenmaal ingeschreven worden.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bestaan de dubbelpoules uit maximaal 8 koppels. In beide competities streeft de wedstrijdleiding ernaar de poules zodanig samen te stellen dat iedereen in zijn/haar eigen speelsterkte leuke wedstrijden kan spelen. Gekeken wordt naar uw speelprestaties en speelsterkte op de ledenpas. Deze competitie heeft geen gevolgen voor uw KNLTB Ranking.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot en met 1 mei via een email naar de Activiteiten Commissie

Bereikbaarheid
Door de opzet van deze competitie en een goed verloop daarvan, is de bereikbaarheid van iedereen essentieel. Daarom is bij de inschrijving iedere deelnemer verplicht naast een e-mail adres, ook ten minste één telefoonnummer (privé, werk en/of mobiel) op te geven.
Dit telefoonnummer zal naast uw naam op het speelschema vermeld worden.

Afsprakenavond
Na inschrijving volgt een afsprakenavond, deze zal plaatsvinden op 9 mei.
Op deze avond ontvangt iedere deelnemer de poule-indeling(en) en maakt men in principe alle speelafspraken. Neem daarom pen/papier en je agenda mee. Wanneer u niet op de afsprakenavond aanwezig kunt zijn, heeft u de plicht om op korte termijn contact te leggen met de tegenstanders in uw poule om speelafspraken te maken. Wij adviseren alle deelnemers om voor vóór 1 augustus het merendeel van zijn/haar poulewedstrijden gespeeld te hebben. Dit voorkomt onnodige druk, narigheid, irritatie en mogelijk zelfs (straf)puntenaftrek aan het eind van deze competitie.

Afhangen en noteren uitslag.
Op de afgesproken speeldatum schrijft u via het afhangsysteem een baan af volgens de bestaande regels, dus met 4 speelpasjes (dubbel). Inspelen 5 minuten, wedstrijd 55 minuten met doortellen van de games (dus geen sets).
De winnende partij is verantwoordelijk voor het correct en leesbaar invullen van de uitslag op het uitslagenbord. Deze hangt in het Paviljoen. Bij een gelijkspel ligt deze verantwoordelijkheid bij beide partijen.

Contact
U kunt mailen naar de Activiteiten Commissie voor vragen, verzoeken, klachten, opgave en/of vervanging, verkeerd ingevoerde uitslagen etc.
Op donderdag 25 oktober sluiten we deze Interne Competitie af op ons tennispark.

Alvast veel speelplezier toegewenst!

Namens de wedstrijdleiding en Voorzitter STC.