Interne Competitie STC

Interne Competitie STC
Doelstelling:

In 2017 organiseren wij van 1 april tot 31 oktober onze spannende interne competitie genaamd Interne Competitie STC.

Deze competitie staat garant voor leuk attractief tennis gestoken in een sportief jasje voor de speelcategorieën Mix en Dubbelspel.

Duidelijke doelstelling van de Interne competitie is om naast het tennissen vooral de saamhorigheid en de vele vriendschapsbanden onder onze leden aan te halen en te verstevigen. Zoals de naam Interne Competitie al aangeeft, wil de wedstrijdleiding vooral het vriendschappelijke aspect van deze competitie benadrukken. Ieder clublid ouder dan 17 jaar is van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Dubbelcompetitie en Mixcompetitie
In de dubbel/mix competitie kan per speelcategorie slechts eenmaal ingeschreven worden. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bestaan de dubbelpoules uit maximaal 8 koppels.

In beide competities streeft de wedstrijdleiding ernaar de poules zodanig samen te stellen dat iedereen in zijn/haar eigen speelsterkte leuke wedstrijden kan spelen. Gekeken wordt naar uw speelprestaties van het afgelopen jaar. Bij nieuwe deelnemers telt de speelsterkte zoals vermeld op de ledenpas.(Deze competitie heeft geen gevolgen voor uw KNLTB Ranking)

Digitaal inschrijven.
Inschrijven is mogelijk van 1 januari tot 1 april via een email naar de Activiteiten Commissie

Om te stimuleren dat ook echt alle poulewedstrijden gespeeld worden, heeft de organisatie een extra aanpassing ingevoerd bij de definitieve vaststelling van de poulewinnaar. Deze aanpassing houdt in dat na sluiting van deze competitie (31 oktober) de teams die alle wedstrijden gespeeld hebben twee punten krijgen, bovenop het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten.

Bereikbaarheid.
Door de opzet van deze competitie en een goed verloop daarvan, is de bereikbaarheid van iedereen essentieel! Daarom is bij de inschrijving iedere deelnemer verplicht naast een e-mail adres, ook ten minste één telefoonnummer (privé, werk en/of mobiel) op te geven.
Dit telefoonnummer zal naast uw naam op het speelschema vermeld worden.

Afsprakenavond (datum volgt na voldoende inschrijvingen)
Op deze avond ontvangt iedere deelnemer de poule-indeling(en) en maakt men in principe alle speelafspraken. Neem daarom pen/papier en je agenda mee. Wanneer u niet op de afsprakenavond aanwezig kan zijn, heeft u de plicht om op korte termijn contact te leggen met de tegenstanders in uw poule om speelafspraken te maken. Met enige klem adviseren wij alle deelnemers om voor vóór 1 augustus het merendeel van zijn/haar poulewedstrijden gespeeld te hebben. Dit voorkomt onnodige druk, narigheid, irritatie en mogelijk zelfs (straf)puntenaftrek aan het eind van deze competitie.

Afhangen en noteren uitslag. 
Op de afgesproken speeldatum schrijft u via het afhangsysteem een baan af volgens de bestaande regels, dus met 4 speelpasjes (dubbel). Inspelen 5 minuten, wedstrijd 55 minuten met doortellen van de games (dus geen sets).
De winnende partij is verantwoordelijk voor het correct en leesbaar invullen van de uitslag op het uitslagenbord.

Deze hangt in het Paviljoen. Bij een gelijkspel ligt deze verantwoordelijkheid bij beide partijen.

Centraal meldpunt
U kunt mailen naar de Activiteiten Commissie voor vragen, verzoeken, klachten, opgave en/of vervanging, verkeerd ingevoerde uitslagen etc.

In November sluiten we deze Interne Competitie af op ons tennispark met de officiële prijsuitreiking.

Namens de wedstrijdleiding en Voorzitter STC.

Veel plezier alvast.