Lidmaatschap wijzigen

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen van emailadres, woonadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer via mail doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@stcschagen.nl

Mocht dit niet mogelijk zijn of vindt u het prettiger bel dan met Marja Kramer 0224-216168

KNLTB Logo

Regeling bij blessure of zwangerschap (slapend lidmaatschap)

 • Het slapend lidmaatschap kan aangevraagd worden als aan de volgende eisen is voldaan:
  - De verwachting is dat door de blessure, langdurige ziekte of zwangerschap minimaal 6 maanden niet getennist kan worden
  - Dit vóór 1 maart schriftelijk aangeven is bij de ledenadministratie

 • De kosten van het slapend lidmaatschap bedragen € 30,-

 • Bij het slapend lidmaatschap hoort een restitutieregeling. De jaarcontributie moet worden betaald en aan het eind van het jaar wordt (een deel van) de contributie, afhankelijk van de duur van het slapend lidmaatschap, gerestitueerd.

 • Het slapend lidmaatschap is geldig tot het eind van het kalenderjaar.
  Na dit jaar wordt het slapend lidmaatschap automatisch omgezet naar een gewoon lidmaatschap.

 • Na 1 maart is geen vermindering van de contributie meer mogelijk.

Als tijdens het seizoen weer begonnen wordt met tennissen, meldt u dit bij de ledenadministratie.
Vervolgens kunt u weer een baan reserveren.

Opzeggen kan per mail

Uw jaarlidmaatschap bij STC loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december
en het zomerlidmaatschap bij STC loopt van april tot  en met september
De bijbehorende jaarlijkse contributie schrijven wij in het voorjaar af.

Voor beide lidmaatschappen geldt:
Wilt u zich afmelden voor het komende kalenderjaar?
Doe dat dan vòòr 1 januari via de ledenadministratie@stcschagen.nl

Wilt u zich afmelden voor het winterabonnement?
Doe dat dan vòòr 1 juli.