Alles over de bardienst

Klik op één van de onderstaande menu-keuzes om direct naar dat onderwerp te springen.
Gelezen onderwerpen worden zwart weergegeven.

Bardienst: voor wie?
De kantine is het hart van de vereniging. Het is dé ontmoetingsplek voor leden, onmisbaar om vooraf of na afloop van het tennissen bij te praten.Om dat mogelijk te maken, verricht elk seniorlid twee bardiensten per jaar. Meer diensten op vrijwillige basis zijn altijd welkom. Senioren zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar (kalenderjaar) 18 zijn of dat in dat jaar worden.
Uitgezonderd van bardiensten zijn leden die

 • geboekt staan als vrijwilliger (bestuur, lid van een commissie of werkgroep en trekkers jeugdevenementen/competitie,
 • op 1 januari 75 jaar of ouder zijn,
 • gedurende het kalenderjaar lid zijn geworden,
 • meer dan 50 km van de plaats Schagen wonen, slapend lid of competitielid zijn,
 • een winterlidmaatschap hebben.

Afkopen bardienst
Het is mogelijk de bardienst af te kopen voor een bedrag van € 85,- per jaar. Je moet dat doen vóór 1 maart door het bedrag over te maken onder vermelding van je naam en ‘afkopen bardienst’ op rekening nummer NL88RABO 010 9028 120.

Bardiensten plannen: Zo werkt het!

In februari worden de leden in de gelegenheid gesteld om hun bardiensten te plannen voor de periode 1 april t/m 31 oktober. Dat kan tot 15 maart. Daarna maken de bardienstplanners het rooster en delen daarbij de leden in die niet zelf een keuze hebben gemaakt. Voor elke dienst krijg je meerdere mailtjes ter herinnering. Ook ontvang je tijdig de sleutelcode, nodig om de kantine te openen.
Dat plannen werkt als volgt. Je logt in op de app van KNLTB.Club en vervolgens plan je je diensten. Alle nieuwe STC leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met gegevens die je nodig hebt. Meer informatie: kijk op https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/. Onder het kopje Diensten vind je de geplande diensten. Dat wordt regelmatig geactualiseerd.

Bardiensten en adreswijzigingen
Omdat je voorafgaande aan je bardiensten een herinnering ontvangt, is het van belang dat het juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Dus een wijziging graag direct doorgeven aan de ledenadministratie.

Uitleg over bardienst
Bij de bar ligt een map met informatie over wat een bardienst inhoudt. Blader deze gerust even door. De kantinecommissie kan (nieuwe) leden uitleg geven over de bardienst. Heb je vragen, neem dan contact op met de voorzitter kantinecommissie, Linda Louter, 06-53859069

Bardienst ruilen
In maart heb je per mail een bevestiging ontvangen van de data waarop je bardienst hebt. Het is niet
mogelijk dat leden zelf wijzigingen aanbrengen in het rooster. Bij verhindering, of dat nu te voorzien is of onverhoeds gebeurt, zorg je zelf voor een vervanger. Hoe je dat regelt, bepaal jezelf, als er maar een vervanger aanwezig is. Lukt dat niet, dan kun je je dienst afkopen door een bedrag van €45,-, over te maken op de rekening van STC (zelf initiatief nemen, je krijgt daar geen factuur voor!). De bardienstplanners zullen dan de taak op zich nemen een beroep op een ander lid te (moeten) doen om de dienst over te nemen.
Je moet verhinderingen of mutaties ALTIJD per e-mail doorgeven aan de bardienstplanner zodat die de wijziging in het rooster kan verwerken.

Openen/Afsluiten
Om de kantine te openen en te sluiten heb je een sleutel nodig. Die vind je in het sleutelkastje naast de deur. Om het kastje te openen of te sluiten heb je een code nodig. Voorafgaand aan je bardienst krijg je per e-mail of via de app de code om het kastje te openen. Niet gekregen of kwijt, vraag het de bardienstplanner.

Bij vertrek nagaan of de vaatwasser, de baanverlichting en de lichten in het clubgebouw uit zijn en deur op slot is. Je bardienst houdt ook in dat je de bar, keuken en het terras na afloop van je dienst netjes, opgeruimd en schoon voor je opvolger achter laat! Of kijk tijdens een rustige dienst eens in het handboek dat op de bar ligt. Er zijn genoeg kleine klusjes te doen. Je hoeft je dus niet te vervelen en vele handen maken licht werk.

Bardienst: tot hoe laat?
De banen kunnen tot 23.00 worden bespeeld. Maar zodra er geen leden meer aanwezig zijn, sluit je de kantine. Wordt er tot 23.00 uur gespeeld, dan staat het de medewerker vrij de kantine open te houden tot 23.55 uur, maar vindt hij of zij dat te laat, dan is het simpel ‘bel voor de laatste ronde’ en wordt eerder gesloten. Samengevat, de medewerker moet zelf een keus maken en altijd zelf afsluiten, in geen geval de sleutels overdragen aan leden die blijven plakken.

Drank - en Horecawet en de vergunning

De regels uit de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke vergunning houden in dat:

 • er geen alcohol wordt verstrekt aan mensen jonger dan 18 jaar.
 • er geen alcohol wordt verstrekt tijdens jeugdevenementen.
 • er vóór 12.00 en na 24.00 uur géén alcohol wordt verstrekt.
 • de volwassenen binnen de vereniging het goede voorbeeld geven!
 • leden géén alcohol drinken tijdens hun bardienst.
 • bardienstmedewerkers in het bezit zijn van een IVA-certificaat.
  Dit regel je makkelijk en snel online via de site van het NOC-NSF.

Vragen
Mail naar bardienstplanner@stcschagen.nl. Of bel met een van de planners: Jacqueline Geertzema (06 2731 9797) en Hans Netz (06 5162 7720).
 

Bardienst STC