Alles over de bardienst

Klik op één van de onderstaande menu-keuzes om direct naar dat onderwerp te springen.
Gelezen onderwerpen worden zwart weergegeven.

Bardienst: voor wie?
De kantine is het hart van de vereniging. Het is dé ontmoetingsplek voor leden, onmisbaar om vooraf of na afloop van het tennissen bij te praten.Om dat mogelijk te maken, verricht elk seniorlid twee bardiensten per jaar. Meer diensten op vrijwillige basis zijn altijd welkom. Senioren zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar (kalenderjaar) 18 zijn of dat in dat jaar worden.
Uitgezonderd van bardiensten zijn leden die

 • geboekt staan als vrijwilliger (bestuur, lid van een commissie of werkgroep en trekkers jeugdevenementen/competitie,
 • op 1 januari 75 jaar of ouder zijn,
 • gedurende het kalenderjaar lid zijn geworden en de twee voorafgaande kalenderjaren geen lid zijn geweest,
 • meer dan 50 km van de plaats Schagen wonen, slapend lid of competitielid zijn,
 • een winterlidmaatschap hebben.

Bardiensten plannen: Zo werkt het!
Elk lid moet zelf 2 bardiensten per jaar invullen in het rooster. Het rooster wordt begin februari opengesteld en men kan tot 15 maart inschrijven op openstaande diensten. Het is dus de bedoeling dat je dit zelf doet en dat de rol van de bardienstplanner beperkt wordt tot wijzigingen aanbrengen bij onverwachte verhinderingen of wijzigingen. In het geval een lid geen keuze heeft gemaakt zullen de bardienstplanners dit alsnog doen, je weet dan niet op welk tijdstip je wordt ingepland en dat is niet echt handig als je werkt, op vakantie gaat of andere verhindering hebt.
Dus doe het zelf is het advies!
Voor elke dienst krijg je meerdere mailtjes ter herinnering. Ook ontvang je tijdig de sleutelcode, nodig om de kantine te openen.
Je Bardienst plannen doe je via de De KNLTB ClubApp. Deze app kan je downloaden in de app store of play store. Je kan inloggen via je bondsnummer. Kies hierna onderin voor club en dan staat er bovenin het kopje Diensten waar je heel eenvoudig een dienst kunt inplannen.

Bardiensten wijzigen
Je krijgt tijdig en meerdere keren een mail wanneer je bardienst hebt. Eventueel kun je de data nog wijzigen tot 2 maanden van te voren. Hierna is dit niet meer mogelijk. Bij verhindering, of dat nu te voorzien is of onverhoeds gebeurt, zorg je zelf voor een vervanger. Hoe je dat regelt, bepaal jezelf, als er maar een vervanger aanwezig is. Lukt dat niet, dan kun je je dienst afkopen door een bedrag van €45,-, over te maken onder vermelding van je naam en 'afkopen bardiensten' op rekening van de Schager Tennis Club NL88RABO 010 9028 120 (zelf initiatief nemen, je krijgt daar geen factuur voor!). De bardienstplanners zullen dan de taak op zich nemen om een ander lid in te plannen.
Je moet verhinderingen of mutaties ALTIJD per e-mail doorgeven aan de bardienstplanner zodat die de wijziging in het rooster kan verwerken.

Bonuspunten bij langere diensten en regels bij uitval bardienst
De bardiensten op de vrijdagavonden en de zaterdagavonden tijdens de competitie en de avonden tijdens het Komtie toernooi tellen als dubbele dienst, je krijgt dus 2 bonuspunten bij deze bardiensten. Dit betekent dat je bij het invullen van deze diensten aan je jaarlijkse verplichting van 2 bardiensten hebt voldaan. Verder kan het zijn dat je dienst op het laatste moment niet doorgaat, je krijgt daarover bericht en je behoudt je punten.

Afkopen bardienst
Het is mogelijk de bardienst af te kopen voor een bedrag van € 85,- per jaar. Je moet dat doen vóór 1 maart door het bedrag over te maken onder vermelding van je naam en ‘afkopen bardienst’ op rekening nummer NL88RABO 010 9028 120.

Openen/Afsluiten
Om de kantine te openen en te sluiten heb je een sleutel nodig. Die vind je in het sleutelkastje naast de deur. Om het kastje te openen of te sluiten heb je een code nodig. Voorafgaand aan je bardienst krijg je per e-mail of via de app de code om het kastje te openen.
Niet gekregen of kwijt, vraag het de bardienstplanner.
Bij vertrek nagaan of de vaatwasser, de baanverlichting en de lichten in het clubgebouw uit zijn en deur op slot is. Je bardienst houdt ook in dat je de bar, keuken en het terras na afloop van je dienst netjes, opgeruimd en schoon voor je opvolger achter laat! Of kijk tijdens een rustige dienst eens in het handboek dat op de bar ligt. Er zijn genoeg kleine klusjes te doen. Je hoeft je dus niet te vervelen en vele handen maken licht werk.
Bardienst: tot hoe laat?
De banen kunnen tot 23.00 worden bespeeld. Maar zodra er geen leden meer aanwezig zijn, sluit je de kantine. Wordt er tot 23.00 uur gespeeld, dan staat het de medewerker vrij de kantine open te houden tot 23.55 uur, maar vindt hij of zij dat te laat, dan is het simpel ‘bel voor de laatste ronde’ en wordt eerder gesloten. Samengevat, de medewerker moet zelf een keus maken en altijd zelf afsluiten, in geen geval de sleutels overdragen aan leden die blijven plakken.

Drank - en Horecawet en de vergunning
De regels uit de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke vergunning houden in dat:

 • Sta je achter de bar, dan moet je in het bezit zijn van een IVA-certificaat. >> lees meer
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar of personen die fungeren als chauffeur van spelers.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan een persoon van 18 jaar of ouder die het oogmerk heeft de drank door te geven aan een minderjarige.
 • De bardienst is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar. Dit mag ook een tennispas zijn.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd.
 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 • Er mag alleen alcohol geschonken worden tussen 12:00 uur en 24:00 uur (voorschrift Drank- en horecavergunning STC).
 • Op reguliere tennisdagen heeft de bardienst het recht om op 23:30 de kantine te sluiten.
 • Bij bijzondere gelegenheden als toernooien wordt de muziek om 01:00 uur stopgezet en om uiterlijk 01.30 uur de kantine gesloten.

Uitleg werkzaamheden
Bij de bar ligt een map met informatie over wat een bardienst inhoudt. Blader deze gerust even door. De kantinecommissie kan leden uitleg geven over de bardienst. Voor nieuwe leden is de Openingsdag in maart (zie de kalender op de website) daartoe een goede gelegenheid. Heb je vragen, neem dan contact op met de voorzitter kantinecommissie, Linda Louter, 06-53859069

Bardiensten en adreswijzigingen
Omdat je voorafgaande aan je bardiensten een herinnering ontvangt, is het van belang dat het juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Dus een wijziging graag direct doorgeven aan de ledenadministratie.

Vragen
Mail naar bardienstplanner@stcschagen.nl. Of bel met een van de planners: Jacqueline Geertzema (06 2731 9797) en Hans Netz (06 5162 7720).
 

Bardienst STC