Alles over de bardienst

Klik op één van de onderstaande menu-keuzes om direct naar dat onderwerp te springen.
Gelezen onderwerpen worden zwart weergegeven.

Bardienst: voor wie?
De kantine is het hart van de vereniging. Het is dé ontmoetingsplek voor leden, onmisbaar om vooraf of na afloop van het tennissen bij te praten. Om dat mogelijk te maken, verricht elk seniorlid (t/m 75 jaar) twee bardiensten per jaar. Meer diensten op vrijwillige basis zijn altijd welkom. Leden zijn senior als zij op 31 december van het jaar ervoor 18 jaar of ouder zijn. Er zijn enige uitzonderingen. In het kalenderjaar dat je lid wordt hoef je nog geen bardienst te draaien, het mag natuurlijk wel. En je bent vrijgesteld als je meer dan 50 km van Schagen woont of een ´slapend lidmaatschap´ hebt. Uitgangspunt is dat niemand is vrijgesteld van bardiensten. Maar als je veel uren maakt, dus substantieel veel tijd aan de vereniging besteedt, kun je aan de voorzitter van de kantinecommissie (Linda Louter) vragen om te worden ontzien. Je kunt dus niet jezelf vrijstellen van bardiensten!

Afkopen bardienst
Het is mogelijk de bardienst af te kopen voor een bedrag van € 85,- per jaar. Je moet dat doen vóór 1 maart door het bedrag over te maken onder vermelding van je naam en ‘afkopen bardienst’ op rekening nummer NL88RABO 010 9028 120.

Bardiensten plannen: Zo werkt het!
In februari worden alle leden in de gelegenheid gesteld om hun bardiensten te plannen. In maart maken de bardienstplanners het rooster en delen daarbij de leden in die niet zelf een keuze hebben gemaakt. Je krijgt hiervan direct een mail ter bevestiging van de data waarop je bardienst hebt. Om je bardiensten te plannen maakt STC gebruik van het ledeninformatiesysteem KNLTB.Club, gecombineerd met de ClubApp. Voordat je je bardiensten kunt plannen, moet je ingelogd te zijn bij KNLTB.Club. Alle nieuwe STC leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met gegevens die je nodig hebt.
Informatie hierover is te vinden onder: https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/. Wanneer je die toegang hebt kun je vervolgens je bardiensten plannen. Dat is dus in de maand februari. Vragen:  mail naar bardienstplanner@stcschagen.nl. Of bel met een van de planners: Jacqueline Geertzema (06 2731 9797) en Hans Netz (06 5162 7720).

Bardiensten en adreswijzigingen
Omdat je voorafgaande aan je bardiensten een herinnering ontvangt, is het van belang dat het juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Dus een wijziging graag direct doorgeven aan de ledenadministratie.

Uitleg over bardienst
Achter de bar ligt een map met informatie over wat een bardienst inhoudt. Blader deze gerust even door. De kantinecommissie kan (nieuwe) leden uitleg geven over de bardienst. Heb je vragen neem dan contact op met de voorzitter kantinecommissie, Linda Louter, 06-53859069

Bardienst ruilen
In maart heb je per mail een bevestiging ontvangen van de data waarop je bardienst hebt. Het is niet mogelijk dat leden zelf wijzigingen aanbrengen in het rooster.
Bij onverhoedse verhindering kun je door betaling van €45,- de bardienst afkopen. De Kantinecommissie zorgt dan voor een vervanger die tegen betaling deze dienst overneemt. Je kunt natuurlijk ook proberen zelf een vervanger te regelen of je dienst met iemand te ruilen. Je moet verhinderingen of mutaties ALTIJD per e-mail doorgeven aan de bardienstplanner zodat die de wijziging in het rooster kan verwerken. Ook voor alle andere wijzigingen dien je contact op te nemen met de bardienstplanner: bardienstplanner@stcschagen.nl.
In de KNLTB Clubapp vind je onder het kopje Diensten het overzicht van de planning van de bardiensten. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Openen/Afsluiten (Belangrijk!!)
Voor het openen van de deur naar de hal gebruik je je KNLTB-pas. Om de kantine te openen en te sluiten heb je een sleutel nodig. Die vind je in het sleutelkastje naast de deur. Om het kastje te openen of te sluiten heb je een code nodig. Deze code wisselt regelmatig. Voorafgaand aan je bardienst krijg je per e-mail of via de app de code. Niet gekregen of kwijt, vraag het de bardienstplanner.
Bij vertrek nagaan of de vaatwasser uit is, de lichten uit zijn en deur op slot is. Je bardienst houdt ook in dat je de bar, keuken en het terras na afloop van je dienst netjes, opgeruimd en schoon voor je opvolger achter laat! Of kijk tijdens een rustige dienst eens in het handboek dat op de bar ligt. Er zijn
genoeg kleine klusjes te doen. Je hoeft je dus niet te vervelen en vele handen maken licht werk.

Drank - en horecawet
STC moet zich te houden aan de regels van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat:

  • er geen alcohol wordt verstrekt aan mensen jonger dan 18 jaar.
  • er geen alcohol wordt verstrekt tijdens jeugdevenementen.
  • er vóór 12.00 en na 24.00 uur géén alcohol wordt verstrekt.
  • de volwassenen binnen de vereniging het goede voorbeeld geven!
  • leden géén alcohol drinken tijdens hun bardienst.
  • bardienstmedewerkers in het bezit zijn van een IVA-certificaat.
    Dit regel je makkelijk en snel online via de site van het NOC-NSF.

Bardienst STC