Alles-in-1 pakketten

Alles-in-1 pakketten
Met ingang van 2022 werken we met het Alles-in-1 pakket ! Je maakt een keuze tussen het gouden, zilveren of bronzen pakket.
Voor een overzicht van de inhoud, zie de flyer.
Het gouden en zilveren pakket bevat het jaarlijkse lidmaatschap, deelname aan 20 zomerlessen en/of 16 winterlessen in groepjes van 4/5 jeugdleden, vrij tennissen, deelname aan de KNLTB-competitie, deelname aan het open jeugdtoernooi,  racketuurtjes en alle toffe clubactiviteiten. Kortom: je hoeft je nergens meer voor in te schrijven en doet in principe overal aan mee (tenzij je je afmeldt). Zo zetten Baars tennisschool en STC een sterke tennissport neer, waarbij de jeugd echt op tennis zit en regelmatig op de baan te vinden is!
Een bronzen pakket bevat uitsluitend het lidmaatschap van STC. Bij dat pakket is het nemen van tennisles wel mogelijk, maar wordt niet gesubsidieerd. Aanmelden als bronzen lid voor tennisles: mail naar info@baarstennisschool.nl

Kosten
Keuze uit drie pakketten, zodat er altijd een pakket passend te kiezen valt.

  • Goud               €63,50 per maand
    2x in de week les! 20 weken zomerles + 16 weken winterles. Competitie verplicht.
  • Zilver               €36,- per maand
    1 x in de week les! 20 weken zomerles + 16 weken winterles. Competitie verplicht.
  • Brons              €73,- per jaar
    Alleen lidmaatschap, dus geen competitie spelen en ook geen deelname aan evenementen.

Betaling
De kosten voor het gouden en zilveren pakket worden in opdracht van STC geïnd door Baars tennisschool. Maandelijks wordt het bedrag (€63,50 of €36,-) via incasso rond de 27ste van je rekening afgeschreven. Als je kiest voor een bronzen lidmaatschap, wordt de contributie van €73,- per jaar in twee termijnen geïnd door de Schager Tennis Club.  Een bericht over de incasso ontvang je in maart.

Afmelden
Wanneer je om welke reden dan ook besluit om uit het jeugdpakket te stappen, zijn hier twee momenten voor. Voorafgaand aan de zomerlessen (start 1 april) en voorafgaand aan de winterlessen (start 1 oktober) zal Baars tennisschool een mail verzenden en hierin aangeven dat er een mogelijkheid is om af te melden. Vergeet niet de ledenadministratie (ledenadministratie@stcschagen.nl) van de Schager Tennis Club hiervan op de hoogte te stellen.

Wisselen van pakket
Het kan zijn dat je wilt overstappen van zilver naar goud, of van goud naar zilver, of van goud/zilver naar brons. Dat regel je met Baars tennisschool (info@baarstennisschool.nl). Let op, als je overstapt van goud/zilver naar brons, wordt door STC de contributie voor de nog resterende maanden geïnd.
Nb. als je overstapt van brons naar goud of zilver, zou je tweemaal contributie betalen. Meld die overstap aan ledenadministratie@stcschagen.nl, dan wordt dat opgelost.

Overgang van junior naar senior
Ook voor de overgang van junior naar senior worden de data van 1 april en 1 oktober gehanteerd. Dus stel, je wordt in augustus 18 jaar en je neemt deel aan een gouden of zilveren pakket, dan kom je m.i.v. 1 oktober daar niet meer voor in aanmerking. Maar je maakt het seizoen, dus t/m september gewoon af als junior.
Nb. als je een bronzen lidmaatschap hebt en je wordt in het verenigingsjaar 18 jaar, kun je dat jaar blijven spelen als bronzen lid. Met ingang van het volgende verenigingsjaar ga je betalen als senior.

Baars tennisschool zal de leden die vanwege hun leeftijd overgaan van junior naar senior vóór 1 april of 1 oktober hierover informeren. En je kunt er dan voor kiezen je lidmaatschap op te zeggen, dat betekent dat je geen lespakket (goud/zilver) meer afneemt en vóór 31 december een bericht van opzegging stuurt aan ledenadministratie@stcschagen.nl.
Maar als je niet reageert, zet de ledenadministrateur je juniorlidmaatschap om in een seniorlidmaatschap en ontvang je een factuur voor het bronzen lidmaatschap voor de resterende maanden van het jaar. Met ingang van het volgende verenigingsjaar, dus 1 januari, ben je dan seniorlid en betaal je dus als senior.

Vele handen… maken licht werk.
Activiteiten én de competitiedagen voor de jeugd zijn niet mogelijk zonder de hulp van ouders.
Doet je kind graag en veel mee? Geef je dan op om te helpen bij een activiteit. Het is leuk werk, je leert kinderen en ouders goed kennen.
Je kan trekker van een activiteit zijn of een of meerdere keren de ouder die het initiatief neemt, de helpende hand bieden. Aanmelden kan
bij ruud@baarstennisschool.nl.

Activiteitenkalender
De jeugdkalender bevat een opsomming van de activiteiten die in elk geval zullen plaatsvinden. Afhankelijk van initiatieven van ouders èn
jeugdleden kunnen er activiteiten/evenementen bijkomen. In nieuwsbrieven en op de STC Activiteitenkalender, te vinden op de website,
worden die dan vermeld.


Hoofdsponsor tennis voor de jeugd