Alles-in-1 pakketten

Alles-in-1 pakketten
Met ingang van 2022 wordt gewerkt met Alles-in-1 pakketten. Je maakt een keuze tussen het gouden, zilveren of bronzen pakket.
Voor de inhoud van een pakket, zie de flyer.
Belangrijk: kies je voor een gouden of zilveren pakket, dan ben je automatisch aangemeld voor deelname aan activiteiten,
je meldt je dus af als je niet kunt deelnemen.
Een bronzen pakket bevat uitsluitend het lidmaatschap van STC. Bij dat pakket is het nemen van tennisles wel mogelijk, maar wordt niet gesubsidieerd.

Vele handen… maken licht werk.
Activiteiten én de competitiedagen voor de jeugd zijn niet mogelijk zonder de hulp van ouders.
Doet je kind graag en veel mee? Geef je dan op om te helpen bij een activiteit. Het is leuk werk, je leert kinderen en ouders goed kennen.
Je kan trekker van een activiteit zijn of een of meerdere keren de ouder die het initiatief neemt, de helpende hand bieden. Aanmelden kan
bij ruud@baarstennisschool.nl.

Activiteitenkalender
De jeugd kalender bevat een opsomming van de activiteiten die in elk geval zullen plaatsvinden. Afhankelijk van initiatieven van ouders èn
jeugdleden kunnen er activiteiten/evenementen bijkomen. In nieuwsbrieven en op de STC Activiteitenkalender, te vinden op de website,
worden die dan vermeld.


Hoofdsponsor tennis voor de jeugd