Nieuws

Wijzigingen digitaal afhangen

De KNLTB heeft de app om digitaal een baan te reserveren aangepast. Daarnaast is in februari een peiling onder de leden geweest over deze manier van afhangen. De KNLTB heeft een aantal aanpassingen gemaakt, voor de leden is van belang dat het mogelijk blijft  om drie dagen van te voren een baan te
reserveren. Alleen geldt deze mogelijkheid niet meer per dag maar per uur. Als rekenvoorbeeld: als je donderochtend om 10.00 reserveert, kan je een baan vastleggen voor zondag 10.00 uur.

Uit de peiling onder de leden blijkt dat er vraag is om op de halve uren te kunnen afhangen. De app is aangepast, dus dat is nu mogelijk. Het aantal reacties bedroeg 17. Iedereen is voorstander van het gebruik van de KNLTB clubapp, dus om thuis een baan te kunnen reserveren. Wel is een aantal specifieke opmerkingen gemaakt, waarvan hier een korte samenvatting en een antwoord daarop.

Leden geven aan dat het menigmaal voorkomt dat gereserveerde banen niet worden bespeeld en blijken ook niet te zijn geannuleerd. Dit is inderdaad vervelend, maar met deze app niet op te lossen. Wel is in de nieuwsbrief van maart 2021daar aandacht aan besteed: als je kan reserveren, kan je
ook annuleren. Verder zijn er wensen geuit over het kunnen reserveren ter plekke en daarvoor enige banen vrij te houden. Echter de Coronamaatregelen maken zoiets niet mogelijk. Verder is gevraagd om een bericht rond te sturen als er niet gespeeld kan worden, bijvoorbeeld vanwege defecte verlichting. Als het een reeds bekend probleem is, zal dat voortaan via de app worden aangegeven. Tot slot de wens om een onderscheid te maken in het afhangen op stille en op drukke uren (meerdere uren of één uur). Dat kan echter niet, de app voorziet daar niet in.

Als laatste, als t.z.t. er geen Coronamaatregelen meer gelden, zal opnieuw de verhouding tussen het afhangen via de app en het digitale afhangbord in de hal worden bezien.

« Terug

» Nieuws archief