Nieuws

Belangrijke mededeling over padel / Extra Algemene Leden Vergadering

Extra Algemene Leden Vergadering

Zoals bij de meeste leden wel bekend, is er eind 2019 een rapport uitgebracht over de mogelijke aanleg van padelbanen bij STC. Dit rapport is besproken op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 februari 2020.

Het voornemen van het bestuur om 2 padelbanen aan te leggen op baan 7 en 8 en de voorwaarden waar onder zal besproken worden op een extra ALV in oktober. Een belangrijke voorwaarde is dat een aantal leden als trekker van dit project willen optreden. Uiteraard kunnen we alleen aan de slag gaan als de leden hiermee instemmen. Wachten tot de ALV van februari 2022 zou het proces vertragen.

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk. Padel speel je met een padel racket en een padelbal. Tijdens het spel zijn de wanden onderdeel van het spel. Aangezien de wanden kunnen worden gebruikt is kracht minder belangrijk. Dit houdt in dat deze sport door iedereen te spelen is en doordat het met 4 personen wordt gespeeld, is padel ook nog eens een zeer sociale sport. De puntentelling is gelijk aan de puntentelling van tennis.

Wil je je alvast oriënteren op padel, kijk dan op NLPadel.nl (www.nlpadel.nl) of filmpjes bekijken: vul op je zoekmachine (google of anderszins) in: youtube padel. Op de ALV van 2020 heeft het bestuur aangegeven op zich enthousiast te zijn, maar wel met als voorwaarde dat een te vormen commissie zich actief gaat bemoeien met de voorbereiding. Een paar leden hebben zich in beginsel hiertoe bereid verklaard, maar dit aantal is als basis te klein. Korte tijd daarna brak Covid-19 uit en werd de voortgang vanwege de Coronamaatregelen behoorlijk belemmerd. Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur de draad weer opgepakt, locatie en financiële gevolgen in kaart gebracht en gesproken met andere verenigingen. Geconstateerd is ook dat steeds meer verenigingen in onze omgeving overgaan tot de aanleg van padelbanen dan wel deze al hebben gerealiseerd. Op landelijk niveau wordt al padel gespeeld op 500 banen, verdeeld over 200 locaties.


De aantrekkingskracht van onze vereniging is erbij gebaat dat ook STC haar aanbod niet meer alleen beperkt tot tennis.

« Terug

» Nieuws archief