Nieuws

Ontwerp statuten en ontwerp huishoudelijk reglement

Beide ontwerpen hebben voor de leden ter inzage gelegen t/m 31 oktober. Er is één reactie ontvangen, van feitelijke aard en is reeds beantwoord.

Er zal nu contact worden opgenomen met de notaris, zodat deze het ontwerp alvast kan beoordelen. Vaststelling vindt plaats op de ALV van 2022 en
vervolgens verzorgt de notaris de inschrijving in het Handelsregister. Daarmee zijn de statuten en reglement van 1981 verleden tijd. De hoofdlijnen van de wijzigingen zijn al vermeld in de nieuwsbrief van september en zullen bij de agenda voor de ALV nogmaals vermeld worden.

« Terug

» Nieuws archief